Portāls sievietēm

Portāla Saimniece.lv sadaļā Auklīte vari ievietot sludinājumus, ja meklē jauku auklīti savam mazulim, kā arī, ja esi aukle, kura meklē darbu saticīgā ģimenē.

Forums: Temati, kuri svarīgi sievietēm!

Portāla Saimniece.lv sadaļā Receptes vari atrast interesantas receptes katrai dienai un katriem svētkiem: gaļas, zivju, veģetārās receptes, saldumu un kūku receptes, kā arī diētiskās receptes un receptes mazuļu ēdieniem.

To var saukt par sievietes intīmo kalendārīti, ar kura palīdzību varam aprēķināt auglīgās un neauglīgās cikla dienas.

Portāls Saimniece.lv piedāvā dažāda veida spēles bērniem. Tās ir veiklību, attapību, domāšanu attīstošas spēles, kuras var būt interesantas bērniem.

Auklīte

Forums

Receptes

Intīmais
kalendārītis

Spēles

Logins:
Parole:

Reģistrēšanās  Paroles atgūšana

» ?imenes bud?ets
(Rādīts 1 - 15 no 21)
» Pārdo?ana rado?ā lidojumā      
Jaunais biznesa romāns "Pārdo?ana rado?ā lidojumā" dod padomus, kā pārliecināt klientu pirkt daudz dārgu pre?u un pakalpojumu
7. aprīlis (2009), skatīts 205 reizes, atsauksmes 50
» Kā izklaidēties, saudzējot bud?etu      
Kā izklaidēties, saudzējot bud?etu
1. aprīlis (2009), skatīts 177 reizes, atsauksmes 29
» Nauda un sieviete. Tests      
?odien, kad daudziem cilvēkiem vienīgais Dievs ir nauda, rodas iespaids, ka visi vīrie?i apsēsti ar ierau?anas kāri.
26. marts (2009), skatīts 603 reizes, atsauksmes 83
» Bezdarbniekiem lielāka stipendija      
Saeimas Sociālo lietu komisija pirms tre?ā lasījuma atbalstīja grozījumus Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā, kas paredz palielināt stipendijas bezdarbniekiem un atteikties no īres un transporta izdevumu kompensācijām, informēja Saeimas Preses dienests.
10. marts (2009), skatīts 667 reizes, atsauksmes 53
» Vienkār?o bezdarbnieka pabalsta pieprasī?anas iespējas      
Valsts sociālās apdro?inā?anas a?ent?ra (VSAA), noslēdzot sadarbības līgumu ar Nodarbinātības Valsts a?ent?ru (NVA), piedāvā iespēju bezdarbniekiem pieteikties pabalstam visās NVA filiālēs.
5. marts (2009), skatīts 272 reizes, atsauksmes 47
» Vērtīgi padomi kredītkartes lieto?anā       
Iepirkties ar kredītkarti ir ?oti ērti, ta?u neapdomīga un nekontrolēta iepirk?anās, izmantojot to, var radīt finan?u draudus ?imenes bud?etam. Un jo īpa?i tad, ja cilvēks nespēj sevi disciplinēt un sekot līdzi izdevumiem.
9. jūnijs (2008), skatīts 2923 reizes, atsauksmes 50
» Naudas plāno?anas centrs aicina apmeklēt Finan?u veselības nedē?u      
Sākot ar 14.aprīli, biedrība Naudas plāno?anas centrs (NPC) Latvijas iedzīvotājus aicina apmeklēt Finan?u veselības nedē?as, kuras norisināsies Latvijas lielākajās bibliotēkās.
14. aprīlis (2008), skatīts 2790 reizes, atsauksmes 47
» Spēle kā dzīve      
Pavadīts laiks kopā ar ?imeni ? tas, protams, ir labi, bet kā ?o laiku padarīt saturīgu un interesantu? Noliekot uz mirkli malā televizora pulti, izslēdzot datoru un spēlējot spēles!
7. aprīlis (2008), skatīts 1658 reizes, atsauksmes 33
» Pārbaudi savu finan?u veselību!      
Veidi, kā stiprināt fizisko veselību, lai paliek katras pa?as zi?ā, ta?u noskaidrot savu finan?u veselību iespējams, aizpildot finan?u veselības profilakses testu.
28. marts (2008), skatīts 2253 reizes, atsauksmes 106
» Kas ir autolīzings un autokredīts?       
Izmantojot finan?u iestādes finansējumu automa?īnas iegādei, KASKO noformē?ana ir obligāta, lai gan atsevi?ķos gadījumos klientam ir iespēja noformēt līgumu arī bez KASKO apdro?inā?anas.
18. marts (2008), skatīts 7541 reizes, atsauksmes 116
» Ātrāka kredīta atmaksa       
Ja, ātrāk atmaksājot kredīta summu, kredīta devējs Jums pieprasa atmaksāt visu noteikto procentu likmi, Jums ir tiesības un pat ?oti ieteicams vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.
11. marts (2008), skatīts 1638 reizes, atsauksmes 89
» Kredīts kredīta galā       
Lielākā k??da ir ?emt kredītu, ja nav stabilu ienākumu un netiek veikta personīgā bud?eta plāno?ana. Kredīta ?em?ana cita kredīta dzē?anai ir kā apburtais loks un pēc kāda laika ir nepiecie?ams jauns kredīts, lai segtu iepriek?ējo.
29. februāris (2008), skatīts 9022 reizes, atsauksmes 129
» Pozitīvas kredītvēstures veido?ana       
Kāpēc Jums b?tu nepiecie?ama laba kredītvēsture? Tā nepiecie?ama, lai finan?u iestādei norādītu, ka esat zema riska potenciālais klients. Proti, ka esat uzticama persona, kurai var pie?ķirt kredītu.
27. februāris (2008), skatīts 5519 reizes, atsauksmes 35
» NPC prognozē: 2008.gadā ?imenēm izdevumi mēnesī pieaugs vairāk kā par 10%       
Naudas plāno?anas centrs (NPC) eksperti aprēķināju?i ? ?ogad ?ime?u izdevumi vidēji mēnesī pieaugs vairāk kā par 10%. Mazāk ?o izmaksu pieaugumu izjutīs tās ?imenes, kuras, veic bud?eta plāno?anu un savlaicīgi ir veidoju?as uzkrājumus.
18. februāris (2008), skatīts 3736 reizes, atsauksmes 41
» Sporta aktivitā?u apdro?inā?ana ce?ojumu laikā      
Visiem tiem, kas atbildīgi plāno bud?etu, ce?ojuma apdro?inā?ana ir instruments, kas b?tiski mazina iespējamo izdevumu apjomu. Apdro?inā?ana faktiski ir visai simboliska samaksa attiecībā pret potenciālo zaudējumu finan?u apmēriem.
7. februāris (2008), skatīts 2289 reizes, atsauksmes 46

Atpakaļ | 1 | 2 | Tālāk

(Rādīts 1 - 15 no 21)
 

Naudas Plānošanas Centrs

Budžeta Plānošanas Sistēma


Vēstkopa: