Portāls sievietēm

Portāla Saimniece.lv sadaļā Auklīte vari ievietot sludinājumus, ja meklē jauku auklīti savam mazulim, kā arī, ja esi aukle, kura meklē darbu saticīgā ģimenē.

Forums: Temati, kuri svarīgi sievietēm!

Portāla Saimniece.lv sadaļā Receptes vari atrast interesantas receptes katrai dienai un katriem svētkiem: gaļas, zivju, veģetārās receptes, saldumu un kūku receptes, kā arī diētiskās receptes un receptes mazuļu ēdieniem.

To var saukt par sievietes intīmo kalendārīti, ar kura palīdzību varam aprēķināt auglīgās un neauglīgās cikla dienas.

Portāls Saimniece.lv piedāvā dažāda veida spēles bērniem. Tās ir veiklību, attapību, domāšanu attīstošas spēles, kuras var būt interesantas bērniem.

Auklīte

Forums

Receptes

Intīmais
kalendārītis

Spēles

Logins:
Parole:

Reģistrēšanās  Paroles atgūšana

» Dzim?anas diena
(Rādīts 1 - 10 no 135)

Atpakaļ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... 14 | Tālāk

(Rādīts 1 - 10 no 135)
 Aforisms:
Ne multfilma, ne kasetē ierakstīta pasaci?a nekad neaizstās pasaci?u, kuru māmi?a vai tētis lasa savam bērnam. Diem?ēl ?odien, kad multimēdiju pasaule tik ?oti pla?i ir ienākusi m?su ikdienas dzīvē, grāmata ir palikusi novārtā. Mēs vecāki un līdz ar to arī bērni skatamies televizoru, video un DVD filmas, klausamies m?ziku un aizvien mazāk lasām.

Bēnu attīstības un audzinā?anas eksperti ir pārliecināti, ka tie?i lasīts vārds vislabāk veido bērna iztēli un intelekta attīstību. Tāpēc ir svarīgi jau no mazotnes bērnu iemācīt lasīt grāmatas, tā, lai tas k??tu par labu pieradumu. Bet kā to izdarīt, kā ieinteresēt bērnu lasīt grāmatu par statiskiem grāmatas varo?iem, ja televizora ekrānā tie pa?i varo?i lec, dzied, spēlē un pasniedz visu informāciju kā uz delnas?

Svarīgākais ir sākt jau no mazotnes. Arī mazu zīdaini var ieinteresēt grāmata, tikai tā jāpielāgo bērna vecumam. Pirmajai mazu?a grāmatu kolekcijai ir jāb?t piemērotai gan formas gan satura zi?ā. Ta nedrīkst b?t par garu un par gr?tu.

1. Mazam bērnam vislabākās ir mazas grāmati?as ar cietām un noapa?otām lapaspusēm, izgatavotas no kartona materiāla.

2. Pērc tās, kurās ir krāsaini zīmējumi un maz teksta, jo bie?āk pār?ķirsi lapaspuses, jo mazulis b?s ieinteresētāks "lasī?anā".

3. Bērniem interesantas ir arī tās grāmati?as, kurās var piespiest pogu un grāmatas varonis sāk riet vai ?audēt. Pateicoties tādai mazai viltībai bērns uzmanīgāk koncentrēs savu uzmanību, lai zinātu, kurā brīdī vajag piespiest pogu, lai parādītos ska?as efekts.

4. Nedaudz vecākus bērnus noteikti ieinteresēs grāmati?a, kurā grāmatas varo?i kustas, atverot nākamo lappusi vai pavelkot aiz diedzi?a.

5. Pērkot bērnam grāmati?u, vienspirms pati iepazīsties ar tās saturu un novērtē vai dotā grāmati?a ir piemērota Tavam bērnam. Vai bērnam b?s saprotams grāmatas teksts, vai grāmatas saturs nevar bērnu izbiedēt. ?oti svarīgi ir arī pievērst uzmanību grāmatas zīmējumiem. Zīmējumos redzamajiem attēliem ir jāb?t krāsainiem ar izteiktām kont?rām. Zīmējumiem ir jāb?t reālistiskiem, jo bērns pasauli iepazīst no grāmatas, tāpēc kaķim ir jāizskatās kā kaķim un zālei ir jāb?t za?ai un saulei dzeltenai, lai bērns dzīvē varētu atpazīt visas lietas, kuras ir redzējis grāmatā. Abstraktākiem zīmējumiem un iztēlei vēl pienāks laiks.

6. Vismazākajiem lasītājiem ?oti labas ir grāmati?as no drēbes vai plastmasas materiāla. Tās bērns nevar saplēst un var izmantot arī piem. mazgājoties. ?īm grāmati?ām ir jāb?t pievienotai informācijai vai grāmata mazulim ir dro?a, gadījumā, ja mazais lasītājs gribēs grāmati?u "nogar?ot".

Kā ieinteresēt bērnu par grāmatu?

Lai grāmatas b?tu klateso?as bērna ikdienas nodarbēs, tām ir jāb?t bērnam viegli pieejamām. Tāpēc neliec bērna grāmatas augstu plauktos, tām ir jāb?t tur, kur bērns var tās pa?emt.

Iemāci bērnam r?pēties par grāmatām. Ne?auj, lai bērns plēstu grāmatas lappuses, bet nekliedz uz vi?u, bet gan vienkār?i izstāsti, ka par iemī?otajiem grāmatu varo?iem ir jāmāk r?pēties, ka vi?iem sāp, ja vi?iem dara pāri. Mēs vecāki bie?i vien pat nenojau?am, cik ?oti daudz saprot m?su bērni.

Kad ir pienācis laiks vakara pasaci?ai, atnes bērnam vairākas grāmati?as, lai bērns pats izvēlas, kuru grib lasīt.

?em bērna grāmati?as līdzi pastaigā, ciemos pie vecmāmi?as un noteikti garākos pārbraucienos. Dāvini savam bērnam grāmatas, lai bērns saprastu, ka tās ir ?oti vērtīgas dāvanas.

Esi labs stāstītājs

?oti svarīgi ir tas kā Tu lasi bērnam grāmatu. Pats svarīgākais ir laba atmosfēra. Apsēdieties ērti, tā, lai bērns redzētu zīmējumus un varētu sekot līdzi. Lai bērnu ieinteresētu, bērns nevar b?t ne noguris, ne izsalcis. Nepieradini bērnu lasīt un skatīt grāmatas ēdot. Lasī?anas laikā nekas nedrīkst Jums traucēt: izslēdz televizoru, telefonu, pal?dz, lai mājinieki netraucē.

Lasot me?ini ar balss intonāciju iztēlot grāmatas varo?us. Nebaidies b?t smieklīga: rej kā suns, d?c kā bite un r?c kā ma?īna. Tā pieversīsi bērna uzmanību grāmatas tekstam.

Lasot ieturi pauzes. Prasi bērnam, lai parāda, kur ir kaķītis, kur saulīte. Tādā veidā bērns jutīs, ka piedalās lasī?anas procesā.

Lai bērnu ieinteresētu varat kopā ar vīru lasīt grāmatu lomās. Bērnam tas noteikti patiks. Bērni ?oti augstu vērtē laiku, kuru pavada kopā ar abiem vecākiem, kopējas spēles un lasī?ana ir vismī?ākā nodarbe.

Lasot, uzmanīgi vēro bērna reakciju, pēc da?ām dienām jau zināsi, kura grāmati?a bērnam vislabāk patīk, kuri zīmējumi vi?am liekas visinteresantākie un, kurā dienas laika bērns visuzmanīgāk klausās.

Rādīsim bērniem priek?zīmi - lasīsim pa?i, lasīsim bērniem priek?ā un audzināsim bērnus par cītīgiem grāmatu lasītājiem!
Vēstkopa: